obliczanie podatków

„Śmierć i podatki” – zdaniem niektórych jedyne dwie pewne rzeczy, które nas spotkają w życiu.
O ile do śmierci nam jeszcze, miejmy nadzieję, daleko o tyle czas rocznego rozliczenia podatku dochodowego zbliża się nieuchronnie.

Większość pracujących zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia przez cały rok nie zastanawia się nad rozliczaniem podatku, ponieważ w formie miesięcznych zaliczek odprowadza go do Urzędu Skarbowego ich pracodawca. Zatrudnieni mają świadomość i wiedzę na temat płaconego podatku, ale samego naliczenia i przelewów do fiskusa dokonują w imieniu zatrudnionych służby finansowe firm.
Na początku roku, nie później niż do 10 stycznia, każdy pracujący na druku PIT 12 może zadecydować, że zakład pracy lub organ rentowy dokona za niego rocznego rozliczenia podatku. Jeśli pracownik nie złoży PIT 12, to sam musi dokonać tego rozliczenia

Rozliczenie roczne – co to jest?

Każdy, kto uzyskuje jakiekolwiek przychody, musi wykazać je w rozliczeniu rocznym. Przychody mogą być z różnych źródeł: z zatrudnienia na umowie o pracę, z umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z emerytury lub renty krajowej albo zagranicznej, z prowadzonej działalności gospodarczej. Nasze przychody finansowe mogą również pochodzić z wynajmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości lub akcji, ze spadków i darowizn. Każdy przychód musi być wykazany i rozliczony w okresie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jaki PIT wypełnić do rozliczenia rocznego?

Z zakładu pracy w lutym pracownicy otrzymują PIT 11. Kopia tego PIT idzie również do właściwego Urzędu Skarbowego. PIT 11 nie jest rozliczeniem rocznym, tylko informacją pracodawcy o osiągniętym przez pracownika przychodzie z tytułu zatrudnienia.

pieniądze

W informacji PIT 11 jest podana kwota przychodu, koszty uzyskania, dochód, zaliczka odprowadzona na podatek a ponadto informacje o wysokości składek odprowadzanych w ciągu roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko co zawiera PIT 11 trzeba przepisać do właściwych rubryk w druku, który wybieramy na rozliczenie roczne. Zdecydowanie najczęściej musi być to druk PIT 37 lub PIT 36.

PIT można wypełnić samodzielnie, nie jest to zbyt trudne. Można skorzystać z licznych dostępnych w Internecie darmowych programów do wypełniania zeznań podatkowych. Dla osób mających złożoną sytuację spowodowaną kilkoma miejscami zatrudnienia, czy odliczeniami albo łącznym rozliczaniem się ze współmałżonkiem pomocą służą biura rachunkowe czy podatkowe, które za niewielką opłatą świadczą usługi w zakresie rozliczeń podatkowych.

PIT można wypełnić pismem odręcznym, maszynowym i złożyć w kancelarii urzędu, albo wypełnić w komputerze i przesłać drogą elektroniczną do systemu podatkowego. Jeśli z rozliczenia rocznego wynikała niedopłata, to równocześnie z wysyłaniem rozliczenia należy wykonać przelew należnego podatku na konto Urzędu Skarbowego.

Jaki PIT otrzymują i wypełniają emeryci?

Każda osoba pobierająca świadczenia z powszechnego systemu emerytalnego otrzymuje w kutym informację o uzyskanym przychodzie na druku PIT 40 A. Jest to szczególny rodzaj druku. PIT 40 A może być podstawą do wypełnienia rozliczenia rocznego na przykład na druku PIT 37, albo sam w sobie jest już rozliczeniem. Podczas gdy zatrudniony nie może PIT 11 uznać za roczne rozliczenie, to emeryt swój PIT 40 A tak potraktować może.

Emeryci, o ile nie mają poza emeryturą innych dodatkowych źródeł dochodu, nie muszą dokonywać żadnych rozliczeń podatku. Jeśli emeryt pracuje, albo chce rozliczyć się z małżonkiem, skorzystać z odliczeń, przekazać 1% na organizacje pozarządowe, to tak jak każdy inny podatnik zawartość PIT 40 A przenosi do odpowiednich rubryk w druku rocznego zeznania podatkowego.

jaki pit

O tym jaki PIT wybrać, jak go dobrze wypełnić, gdzie i kiedy złożyć najlepiej poinformować się u źródła, czyli w Urzędzie Skarbowym. Godne polecenia są akcje organizowane w urzędach wczesną wiosną – tak zwane dni otwarte. Pracownicy urzędu w wolną sobotę, albo w dni powszednie po południu i wieczorem zapraszają na spotkania podczas których można nauczyć się wypełniać PIT, albo przy pomocy urzędnika druk wypełnić i od razu zostawić w urzędzie.

Każdego podatnika, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów, obowiązuje zasada terminowego składania rozliczeń. Jeśli ktoś przekroczy termin, musi naprawić to jak najszybciej. Nawet jeśli na nadpłatę podatku, to i tak może być surowo ukarany za niewywiązanie się z tego podstawowego obowiązku obywatela. Złożenie rozliczenia niekompletnego, zawierającego błędy musi być uzupełnione złożeniem korekty. Tylko tak możemy uniknąć dotkliwej kary finansowej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here