klasa

Każdy uczeń w czasie swojej edukacji zmierzy się z rozprawką. Dla jednych jest to forma pracy, która spędza im sen z powiek, dla innych jej napisanie jest bardzo proste. Co zrobić, aby przebrnąć przez napisanie rozprawki i być zadowolonym z efektu końcowego?

Na pewno trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby we wstępie postawić tezę, ponieważ jej brak niemal skreśla nas na samym początku. Oczywiście hipoteza również jest uznawana jako postawienie tezy. warto również unikać wszelkiego rodzaju błędów stylistycznych, językowych, ortograficznych, składniowych i tym podobne. Nie można zapomnieć, że każda rozprawka powinna rozpocząć się wstępem i zakończyć zakończeniem, a pomiędzy zawierać trzy argumenty. Każdy z elementów powinien rozpoczynać się nowym akapitem.

Jak rozpocząć rozprawkę? W tym fragmencie rozprawki nie trzeba się rozpisywać. Czasami wystarcza dosłownie dwa zdania wstępu i sformułowana teza. Ale o czym pisać we wstępie? O wszystkim, co zawarte jest w temacie rozprawki. Temat rozprawki dotyczy śmierci? Napisz dwa zdania o tym, że czeka to każdego człowieka i jest nieuniknione, a następnie sformułuj tezę. Zdecydowanie najważniejsza jest treść, która zostanie umieszczona w argumentach.

Co z argumentami?

Tutaj potrzebna jest wiedza na temat danych tekstów kultury, których chcemy użyć. Jeżeli jesteśmy dobrze przygotowani z pewnego tekstu, to warto go użyć. Dobrze jest przygotować sobie kilka tekstów pasujących do różnych motywów literackich (śmierci, marności, miłości, patriotyzmu), ponieważ ułatwi to znacznie formułowanie argumentów zgodnych z tematem. Jeżeli jakiegoś tekstu nie jesteśmy pewni- nie używajmy go.

Oczywiście fragmentu tekstu dołączonego do tematu pracy nie można sobie wybrać, jednak dużo można wyciągnąć z analizy i interpretacji tekstu. W przypadku z góry narzuconego tekstu, do którego mamy się odwołać, a który nie został przez nas najlepiej opanowany, najlepiej odwoływać się do tych fragmentów i bohaterów, co do których mamy pewność.
Sama budowa akapitu zawierającego argument może wglądać różnie.

biblioteka

Pierwszą opcją jest przytaczanie sytuacji z przywoływanego tekstu, a następnie wyciąganie wniosków na bieżąco z każdej kolejnej sytuacji lub każdego kolejnego zachowania bohatera. Innym sposobem jest przytaczanie różnych sytuacji i zachowań bohaterów przytoczonego tekstu i podsumowanie wniosków z nich wynikających na końcu akapitu.

Według własnego uznania można mieszać te dwa sposoby, np. poprzez przytaczanie sytuacji potwierdzających przedstawioną tezę, następnie wyciąganie oraz podsumowanie ich na końcu akapitu. W przypadku postawienia tezy we wstępie wszystkie argumenty powinny ją potwierdzać, natomiast przy hipotezie mogą one się opowiadać za jedną ze stron i ostatecznie zostać podsumowane w zakończeniu.

Jak zakończyć rozprawkę?

Zakończenie rozprawki nie może być dłuższe od argumentów. Nie powinno też być pisane na szybko i byle jak, ponieważ może obniżyć jakość całości pracy. W zakończeniu rozprawki można użyć myśli podobnych do tych, które wystąpiły we wstępie, jednak nie jest to konieczne. Najczęstszym zwrotem rozpoczynającym zakończenie jest „podsumowując przedstawione argumenty…”, jeżeli nie potrafimy wymyślić nic innego będzie on w porządku.

Najważniejsze jest to, aby podsumować każdy przedstawiony wyżej argument z odwołaniem do jednej sytuacji lub zachowania bohatera z tekstu. Należy to zrobić możliwie jak najkrócej, jednak nie zatracając sensu wypowiedzi. Po krótkim podsumowaniu każdego z argumentów warto zaznaczyć ponownie swoją tezę.

jak zakończyć rozprawkę

Podsumowując, aby napisać rozprawkę na pewno potrzebna jest wiedza na temat tekstów kultury, których można użyć w pracy oraz motywów występujących w literaturze. Rozpoczynając rozprawkę nie można zapomnieć o sformułowaniu tezy lub hipotezy, którą udowodnimy w przedstawionych argumentach. Pisząc rozwinięcie warto pamiętać o używaniu tekstów, których jesteśmy pewni. Ponadto należy unikać rozpoczynania kolejnych akapitów zwrotami: „kolejnym moim argumentem..”, „argumentem potwierdzającym moją tezę…”.

Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie bezpośrednie przejście do utworu literackiego lub innego tekstu kultury. W argumentach nie można pominąć wniosków (wyciągniętych z przytoczonych tekstów), które odnoszą się do przedstawionej tezy. W zakończeniu rozprawki należy podsumować przedstawione argumenty osobno oraz całościowo i odnieść je do sformułowanej tezy. Aby zrobić to jak najkrócej, dobrze jest opisać argumenty z wszystkich tekstów w jednym zdaniu złożonym, a następnie podsumować jednym lub dwoma zdaniami całość tekstu.

[Głosów:464    Średnia:2.4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here