zatrudnienie cudoziemca

Pracownicy z Ukrainy od kilku lat masowo znaleźli zatrudnienie na terenie naszego kraju. Pracodawcy chętnie zatrudniają ich w wielu przedsiębiorstwach z uwagi na ich zaangażowanie oraz umiejętności.

Na chwilę obecną Polska zajmuje pozycję lidera wśród wszystkich państw wchodzących w skład Unii Europejskiej jeśli chodzi o liczbę wydawania wiz długoterminowych oraz wszelkiego rodzaju zezwoleń pobytowych dla cudzoziemców, obywateli państw trzecich. Największą grupą cudzoziemców ubiegających się o legalny pobyt i pozwolenia na pracę na terenie naszego kraju są niezmiennie od kilku lat obywatele naszego wschodniego sąsiada, czyli Ukrainy.

Jak zatrudnić Ukraińca zgodnie z polskim prawem?

Procedura, co przyznają wszyscy, zarówno pracodawcy jak i urzędnicy jest bardzo skomplikowana. Konieczne jest spełnienie szeregu formalności, które na pierwszy rzut oka mogą odstraszać przed podjęciem takiego kroku. Jednym z najważniejszych dokumentów jest pozwolenie o pracę dla cudzoziemca lub też zezwolenie na pracę sezonową. Taki dokument powinien posiadać przy sobie każdy cudzoziemiec podejmujący działalność zarobkową.

Aby jednak osoba pochodząca z Ukrainy mogła podejmować pracę na terenie Polski, konieczne jest przygotowanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W tym celu należy udać się do organów administracji państwowej. W tym przypadku odpowiednim miejscem na złożenie dokumentów jest urząd wojewody. Zezwolenie jest wydawane na wniosek złożony przez samego cudzoziemca. Funkcjonuje kilka rodzajów zezwoleń dopasowanych do najróżniejszych rodzajów zatrudnienia.

Tutaj właśnie pojawia się najwięcej niejasności z punktu widzenia przedsiębiorców

jak zatrudnić ukraińca

Od tego roku w życie weszło wiele zmian w kwestii zatrudniania cudzoziemców pochodzących spoza Unii Europejskiej. Dotyczą one przede wszystkim procedur związanych z wydawaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy lub pracy sezonowej. Obecnie przedstawiciele administracji mają możliwość odmowy rejestracji oświadczenia lub mogą złożyć odmowę w formie decyzji administracyjnej. Przedsiębiorca jest też zobowiązany do złożenia informacji na temat tego, czy cudzoziemiec będący przedmiotem wniosku podjął zatrudnienie.

Od roku 2018 funkcjonuje też nowy typ zezwolenia o pracę dla obywateli byłego Związku Radzieckiego. Mowa jest mianowicie o zezwoleniu o pracę sezonową. Dokument ten wydawany jest na wniosek samego pracodawcy. Wydawany jest przez starostę. O takie zezwolenie należy ubiegać się w momencie, gdy pracownik ma wykonywać czynności uznawane za sezonowe, trwające maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Na pracodawcy spoczywa wtedy obowiązek poinformowania o przyjeździe cudzoziemca do pracy i do podania jego aktualnego adresu zamieszkania. W momencie, gdy starosta otrzyma tego rodzaju informacje, ma możliwość do wydania odpowiedniego zezwolenia na pracę sezonową. Jest kilka typów działalności, na które wydawane są zezwolenia na pracę sezonową.

Należy do nich zaliczyć na przykład uprawę tytoniu, uprawę roślin włóknistych jak i wieloletnich. Chów i hodowla owiec i kóz, oraz bydła mlecznego również jest zaliczana do prac sezonowych. Jak więc widać, szeroko pojęty sektor rolniczy najbardziej korzysta na możliwości zatrudniania cudzoziemców w formie sezonowej.

o ciekawe, i ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy, pracownik może pracować również w momencie, gdy jego wniosek na zezwolenie o pracę sezonową jest rozpatrywany. Warunkiem jednak jest, że musi on spełniać określone warunki zawarte w oświadczeniu o wpisie. Jest ono wydawane wcześniej przez urząd. W momencie, gdy współpraca z jednym cudzoziemcem ma miejsce regularnie, trzy lata pod rząd, pracodawca ma możliwość złożenia wniosku o tak zwany wpis sezonowy na maksymalny okres do trzech lat.

zatrudnić ukraińca

Od tego roku Ukraińcy mogą też pracować W Polsce na podstawie oświadczenia. Jest ono rejestrowane w urzędzie pracy zatrudniającego. Jest to dokument, który daje możliwość zatrudnienia do pracy niesezonowej na maksymalny okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Pracę wykonywaną przez Ukraińca musi zgłosić również osoba nie prowadząca działalności gospodarczej ma obowiązek zgłoszenia pracownika do organów państwowych. Mówi o tym odpowiedź przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konieczne jest wówczas złożenie oświadczenia lub wniosku o zezwolenie na pracę. Tylko wtedy np prace porządkowe wykonywane w ogródku będą wykonywane przez Ukraińca w sposób zgodny z polskim prawem pracy. Inaczej będzie mu grozić deportacja na Ukrainę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here